Magyar · Română · English

Home /

Grosschmid Béni Working Papers

2015/1

2015/1

Kádár Hunor: A tárgyalást előkészítő eljárás (procedura de cameră preliminară) hiányosságainak rövid bemutatása és a jogintézmény vizsgálata a Románia Alkotmánya, illetve az Emberi Jogok Európai Egyezménye által biztosított alapvető eljárási garanciák érvényesülése tekintetében (The legal institution of preliminary hearing in the light of the new romanian criminal procedure code)

06/08/2015

 
2015/2

2015/2

Székely János - Sztranyiczki Szilárd: Az ingatlan jelzálog és a telekkönyv szabályozásának újdonságai Románia új Polgári törvénykönyvében (New Real Estate Mortgage and Land Registry Regulations in Romania's New Civil Code)

06/08/2015

 
2015/3

2015/3

Kádár Hunor: Gondolatok az előzetes letartóztatásról az új Büntetőeljárási Törvénykönyv és az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében (Legal issues related to pre-trial detention)

06/08/2015

 
2015/4

2015/4

Sztranyiczki Szilárd: Telekkönyi kiigazítási lehetőségek az új román Polgári törvénykönyv szerint (Rectifying Land Registry Opportunities in Accordance with the New Romanian Civil Code)

06/08/2015

 
2014/1

2014/1

Tamás Nótári: Adalékok Marton Géza büntetőjogi munkásságához (New considerations on Marton Geza’s work in criminal law)

15/09/2014

 
2014/2

2014/2

Zsolt Kokoly: A joghatóság megállapítási kritériumainak fejlődése az uniós médiaszabályozásban (The evolution of the jurisdiction criteria in the European media regulation)

15/09/2014

 
2014/3

2014/3

Emőd Veress: Új Polgári törvénykönyv Romániában - a monista magánjogra való áttérés nehézségei (The New Romanian Civil Code - Difficulties in the Transition Towards a Monist Private Law)

15/09/2014

 

© 2011 Law School, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Sciences and Arts, Cluj-Napoca

Developed by Weblap.ro